Szanowni Państwo 16 listopada 2014 r. pójdziecie do urn i będziecie wybierać ludzi, którzy decydować będą o rozwoju Białegostoku, a w szczególności Waszych dzielnic w Okręgu nr 5 obejmującym: Antoniuk, Dziesięciny I, Dziesięciny II, Wysoki Stoczek, Bacieczki, Zawady.
Dajcie szanse młodym osobom, którzy z pewną świeżością spoglądają na sprawy naszego miasta i oferują nową jakość służby w samorządzie miejskim. Obdarzcie mnie zaufaniem, a ja ze swojej strony zapewnię pełne zaangażowanie i skuteczne działanie na rzecz rozwoju Białegostoku.

 

Rodzina – jako najważniejsza wartość w życiu człowieka.

Aktywna polityka na rzecz rodziny w tym dzieci, młodzieży, małżeństw oraz seniorów.
Pielęgnowanie wartości rodzinnych, a także wspieranie osób młodych w transferze edukacja – rynek pracy, nie tracąc dla rynku pracy doświadczenia i kompetencji starszego pokolenia.

Społeczeństwo obywatelskie – sprawy lokalne.

Zależy mi na obywatelskim działaniu na rzecz wspólnoty lokalnej. Poprzez działanie rad osiedlowych będziemy mogli jednym głosem apelować do władz miasta Białegostoku w sprawie rozwiązywania naszych problemów infrastrukturalnych i społecznych.

Gospodarka - wspieranie sektora MSP oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, organizacja przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość w mieście, współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i otoczeniem naukowo – badawczym, wspieranie lokalnego rynku.

Kultura i dziedzictwo narodowe – wspieranie środowisk twórczych w Mieście oraz poprawa infrastruktury kulturalnej, większa ilość wydarzeń kulturalnych na poszczególnych osiedlach, oraz łatwiejszy dostęp mieszkańców Białegostoku do oferty kulturalnej, zadbanie o lepszy przepływ informacji z zakresu wydarzeń kulturalnych. Pomoc organizacjom pozarządowym w realizacji ich zadań społeczno – kulturalnych.

O mnie . facebook.com/cezary.mielko

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP